• Home
  • Wat te doen bij ontvangst

Wat te doen bij ontvangst

Ontvangst van de monsters

De controlemonsters voor de rondzending QCvetlab 202104 worden op maandag  6 december verzonden en worden op dinsdag 7 of woensdag 8 september bij de deelnemers bezorgd. Na ontvangst dienen de monsters overgebracht te worden naar de koelkast en gekoeld bewaard te worden tot aan de analyse op donderdag 9 december. Het is dus niet de bedoeling dat u de analyses direct na ontvangst uitvoert! U dient hiermee te wachten tot de analysedatum, in dit geval dus donderdag 9 december.

 
LET OP: Hebt u op woensdag 8 december om 16.00 uur nog geen monsters ontvangen, neem dan direct telefonisch contact op met QCvetlab. 

Telefoon: 0548 625 327
 

Controle van de ontvangen monsters

Controleer OP DE DAG VAN ONTVANGST of u de juiste monsters hebt ontvangen!
Welke monsters u in het pakket aan dient te treffen is afhankelijk van de enquetes waarvoor u zich hebt aangemeld.


De monsters met het label A zijn bedoeld voor de chemie analysers Spotchem (I,II en EZ), voor de Spotchem EL (elektrolyten), voor de Skyla VB1 en voor de Vetscan, Catalyst, Vettest en Fuji chemie analyzer. 

Monsters met het label B zijn bedoeld voor alle hematologie analyzers.

De monsters met het label C zijn voor de T4 bepalingen

De monsters met het label D zijn voor progesteronbepaling

De monsters met het label E zijn voor lipasebepaling

De monsters met het label F zijn voor cCRP bepaling

Voor galzurenbepaling met de Solo of de Cube gebruikt u de A monsters.

Insturen van uitslagen

Uw uitslagen kunt u insturen via een van de inzendformulieren op de website. Deze vindt u aan de linkerzijde op de homepage onder "Praktijkmenu". LET OP: Hiervoor dient u ingelogd te zijn.


Hieronder vindt u een schema.

Monster Bepalingen Inzendformulier
A1/A2 Algemeen chemie incl. elektrolyten alle analyzers F1
A1/A2 Galzuren met de Solo en de Cube F8
B1/B2 Hematologie alle analyzers F2
C1/C2 Thyroxine (T4) F5
D1/D2 Progesteron F4
E1/E2 Lipase F6
F1/F2 cCRP F7U ontvangt alleen de monsters voor de enquêtes waaraan u deelneemt. Hebt u zich bijvoorbeeld alleen aangemeld voor een chemie enquête, dan zult u slechts de monsters A1 en A2 aantreffen. Neemt u daarnaast tevens deel aan de hematologie enquête, dan dient u ook de monsters B1 en B2 te ontvangen. Deelnemers die zich hebben aangemeld voor T4  ontvangen daarvoor de monsters C etcetera.

LET OP: Controleer direct na ontvangst of u de juiste monsters hebt ontvangen. Mocht u van mening zijn dat u niet de juiste monsters hebt ontvangen, neem dan direct telefonisch contact op met QCvetlab!
 
Telefoon: 0548 625 327

Bewaring van de controlemonsters
De monsters dienen tot de analysedag bewaard te worden in de koelkast. Zorg dat de monsters niet kunnen bevriezen. Met name de monsters voor de hematologie (B1 en B2) zullen door bevriezing onbruikbaar worden. Bij bewaring buiten de koelkast kunnen sommige concentraties zodanig veranderen dat de conclusies onbetrouwbaar worden.