• Home
  • Wat te doen bij ontvangst

Wat te doen bij ontvangst

QCvetlab rondzending december

Ontvangst van de monsters

De controlemonsters voor de rondzending QCvetlab 201902 worden op maandag  17 juni verzonden en worden op dinsdag 18 of woensdag 19 juni bij de deelnemers bezorgd. Na ontvangst dienen de monsters overgebracht te worden naar de koelkast en gekoeld bewaard te worden tot aan de analyse op donderdag 20 juni. Het is dus niet de bedoeling dat u de analyses direct na ontvangst uitvoert! U dient hiermee te wachten tot de analysedatum, in dit geval dus donderdag 20 juni.

 
LET OP: Hebt u op woensdag 3 april om 16.00 uur nog geen monsters ontvangen, neem dan direct telefonisch contact op met QCvetlab. 

Telefoon: 0548 625 327
 

Controle van de ontvangen monsters

Controleer OP DE DAG VAN ONTVANGST of u de juiste monsters hebt ontvangen!
Welke monsters u in het pakket aan dient te treffen is afhankelijk van de enquetes waarvoor u zich hebt aangemeld.
De monsters met het label A zijn bedoeld voor de chemie analysers Spotchem (I,II en EZ), voor de Spotchem EL (elektrolyten), voor de Skyla VB1 en voor de Vetscan, Catalyst, Vettest en Fuji chemie analyzer. 

Monsters met het label B zijn bedoeld voor alle hematologie analyzers.

De monsters met het label C zijn voor de T4 bepaling op de Vetscan, de Solo en de Catalyst

De monsters met het label D zijn voor progesteronbepaling voor alle analyzers

De monsters met het label E zijn voor lipasebepaling met de Eurolyser Solo en de Fuji

Hieronder vindt u een schema.

A1/A2 Spotchem I, II en EZ, VetScan, Vettest, Catalyst, Fuji, Skyla VB1 en Spotchem EL.)
B1/B2) Hematologie alle analyzers
C1/C2 T4 voor de Vetscan en de Solo
D1/D2 Progesteron voor alle analyzers
E1/E2 Lipase voor de Eurolyser Solo en de FujiU ontvangt alleen de monsters voor de enquêtes waaraan u deelneemt. Hebt u zich bijvoorbeeld alleen aangemeld voor een chemie enquête, dan zult u slechts de monsters A1 en A2 aantreffen. Neemt u daarnaast tevens deel aan de hematologie enquête voor de Medonic of een andere hematologie analyser, dan dient u ook de monsters B1 en B2 te ontvangen. Deelnemers die zich hebben aangemeld voor T4 (Vetscan of Solo) ontvangen daarvoor de monsters C. Monsters met het label D zijn bedoeld voor progesteron bepaling met de Ovucheck plasma of de Immulite.

 

LET OP: Controleer direct na ontvangst of u de juiste proefmonsters hebt ontvangen. Mocht u van mening zijn dat u niet de juiste monsters hebt ontvangen, neem dan direct telefonisch contact op met QCvetlab!
 
Telefoon: 0548 625 327

Bewaring van de controlemonsters
De monsters dienen tot de analysedag bewaard te worden in de koelkast. Zorg dat de monsters niet kunnen bevriezen. Met name de monsters voor de hematologie (B1 en B2) zullen door bevriezing onbruikbaar worden. Bij bewaring buiten de koelkast kunnen sommige concentraties zodanig veranderen dat de conclusies onbetrouwbaar worden.