• Home

QCvetlab: kwaliteitsbewaking voor veterinaire laboratoria

buizen

 

Een groot aantal dierenartsen beschikt over apparatuur waarmee in de praktijk laboratoriumonderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Het in eigen beheer uitvoeren van laboratoriumonderzoeken betekent echter dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitslagen bij de dierenartspraktijk is komen te liggen. Verkeerde uitslagen kunnen het gevolg zijn van storingen in de apparatuur, maar ook menselijke fouten blijken regelmatig tot onbetrouwbare resultaten te leiden. Kwaliteitsbewaking in het veterinaire laboratorium verdient daarom voortdurende aandacht en is een elementaire voorwaarde voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek in de moderne dierenartsenpraktijk. Dit is het werkterrein van QCvetlab.